Κάταγμα Όδοντος – Περιστατικό

Ο ασθενής διεκομίσθη από έτερο νοσοκομείο μέσω ΕΚΑΒ. Είχε εισαχθεί λόγω κάκωσης κεφαλής και ΑΜΣΣ μετά από πτώση εξ ιδίου ύψους σε κλίμακα. Ο νευροακτινολογικός έλεγχος έδειξε κάταγμα οδόντος τύπου II με παρεκτόπιση > 8 mm. οπίσθια, καθώς και μικρό κάταγμα του πετάλου του Α1.

Ανασύνθεση αξονικής τομογραφίας που φαίνεται το κάταγμα και η παρεκτόπιση

Από το ιστορικό αναφέρονται χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση έκτοπου παγκρέατος με συνοδή θολοπλαστική στομάχου, καθώς και σοβαρή sleep apnea με χρήση μάσκας CPAP κατά τις νυχτερινές ώρες.

Οδηγήθηκε στο χειρουργείο και υπεβλήθηκε επιτυχώς σε χειρουργική επέμβαση, συνιστάμενη σε πρόσθια προσπέλαση, ανάταξη του κατάγματος, και τοποθέτηση βίδας τιτανίου μερικού σπειράματος (lag screw) στον οδόντα.

Άμεση μετεγχειρητική
6 μήνες – πόρωση του κατάγματος