Περιστατικά

Ενδιαφέροντα Περιστατικά

Δείτε την αντιμετώπιση ενδιαφερόντων περιστατικών από το νευροχειρουργό Παναγιώτη Κυριακόγγονα.

Ασθενής 7 – Διαδερμική σπονδυλοδεσία

Ο ασθενής προσήλθε λόγω εμμένουσας από ετών οσφυαλγίας σταδιακά επιδεινούμενης. Είχε υποβληθεί σε συντηρητική θεραπεία…

Ασθενής 6 – Ολίσθηση 3ου βαθμού

Η ασθενής προσήλθε λόγω εμμένουσας και σταδιακά επιδεινούμενης οσφυαλγίας και ριζιτικών εκδηλώσεων κάτω άκρων (άμφω) κατανομής κυρίως…

Ασθενής 5 – Όγκος Σπονδυλικής Στήλης

Ο ασθενής διεκομίσθη από Παθολογική Κλινική λόγω εμμένουσας έντονης οσφυαλγίας καθώς και παραπάρεσης. Ο νευροαπεικονιστικός…

Ασθενής 4 – Επανεπέμβαση

Ασθενής 78 ετών προσήλθε λόγω άλγους και στην οσφύ και τα κάτω άκρα, ιδίως (ΑΡ). Περπατούσε με δυσχέρεια και με κάμψη και στροφή του κορμού και είχε αδυναμία…

Ασθενής 3 – Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα

Ο ασθενής προσήλθε λόγω κατάγματος Α6-Α7 σε όλες τις κολώνες της ΑΜΣΣ, με υπεξάρθρημα του Α6 επί του Α7. Κλινικά είχε…

Ασθενής 2 – Σπονδυλολίσθηση 2ου βαθμού

Η ασθενής προσήλθε λόγω έντονης οσφυοϊσχιαλγίας, σταδιακά επιδεινούμενη, καθώς και μεγάλη αδυναμία κάτω άκρου (ΔΕ) κατανομής Ο3, Ο5 και Ι1 ριζών…

Ασθενής 1 – Κάταγμα Οδόντος

Ο ασθενής διεκομίσθη από έτερο νοσοκομείο μέσω ΕΚΑΒ. Είχε εισαχθεί λόγω κάκωσης κεφαλής και ΑΜΣΣ μετά από πτώση εξ ιδίου ύψους σε κλίμακα…