Επανεπέμβαση Ασθενούς – Περιστατικό

Ασθενής 78 ετών προσήλθε λόγω άλγους και στην οσφύ και τα κάτω άκρα, ιδίως (ΑΡ). Περπατούσε με δυσχέρεια και με κάμψη και στροφή του κορμού και είχε αδυναμία στον (ΑΡ) τετρακέφαλο μυ (3/5) και στον γαστροκνήμιο (4/5).

Προεγχειρητική Μαγνητική Τομογραφία
Προεγχειρητική ακτινογραφία (face)
Προεγχειρητική ακτινογραφία (profil)

Από το ιστορικό αναφέρει δύο προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης (πεταλεκτομή Ο3,Ο4 και Ο5 στην πρώτη επέμβαση και μερική πεταλεκτομή των Ο1 και Ο2-ευρεία θυρίδα στη δεύτερη).

Ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου υποβλήθηκε επιτυχώς σε επέμβαση με πλήρη αποσυμπίεση του μηνιγγικού σάκου και των νωτιαίων ριζών, ανάταξη της σκολίωσης και συνδυασμένη σταθερή (360ο) και δυναμική σπονδυλοδεσία.

Μετεγχειρητική (face)
Μετεγχειρητική (profil)

Η μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς ήταν ομαλή. Η κινητοποίηση έγινε την μεθεπομένη του χειρουργείου ημέρα, με σαφή βελτίωση της στάσης και βάδισης, με πλήρη ύφεση του άλγους στο (ΑΡ) κάτω άκρο και ήπια ενοχλήματα εκ της οσφύος.

8 μήνες (face)
8 μήνες (profil)