Παθήσεις

Παθήσεις

Ο νευροχειρουργός Παναγιώτης Κυριακόγγονας αναλαμβάνει την αντιμετώπιση ενός εύρους παθήσεων της σπονδυλικής στήλης. Διαθέτοντας την απαιτούμενη ειδίκευση στο σύνολο της παθολογίας της σπονδυλικής στήλης, αλλά και κλινική εμπειρία ετών, πραγματοποιεί έγκαιρη και ορθή διάγνωση των διάφορων παθήσεων, ενώ εφαρμόζει σύγχρονες και έγκυρες μεθόδους αντιμετώπισης. Η θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών γίνεται εξατομικευμένα και με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ασθενούς, εξασφαλίζοντας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.