Τραύμα Σπονδυλικής Στήλης

Τι είναι το Τραύμα Σπονδυλικής Στήλης;

Το τραύμα της σπονδυλικής στήλης είναι η βλάβη του νωτιαίου μυελού και της σπονδυλικής στήλης ή των οστών που τον περιβάλλουν. Αυτό προκαλείται από τραυματισμό, όπως η πτώση από ύψος ή κάποιο τροχαίο ατύχημα και αφορά τραυματισμό των στοιχείων όπως:

  • Μύες
  • Σύνδεσμοι
  • Οστά
  • Νεύρα
  • Νωτιαίος μυελός

Ο νωτιαίος μυελός είναι πολύ σημαντικός καθώς περιέχει νεύρα που μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ του εγκεφάλου και του σώματος. Η βλάβη του επομένως, μπορεί να προκαλέσει μόνιμες αλλαγές στις σωματικές λειτουργίες.

Επίσης, η κατάσταση του τραύματος εξαρτάται από το σημείο της κάκωσης, τον μηχανισμό αυτής και τη σοβαρότητά της, καθώς και προϋπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις όπως οστεοπόρωση, ρευματοειδής αρθρίτιδα και αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα.

Τραύμα Σπονδυλικής Στήλης – Συμπτώματα

Ανάλογα με τη θέση του τραυματισμού, τα συμπτώματα περιλαμβάνουν διάφορες διαβαθμίσεις:

  • Αδυναμία ή παράλυση των χεριών ή των ποδιών
  • Μούδιασμα του σώματός σας κάτω από το επίπεδο της βλάβης
  • Δυσκολία στη λειτουργία του εντέρου και της ουροδόχου κύστης.

Η σοβαρότητα ενός τραυματισμού του νωτιαίου μυελού ταξινομείται σε δύο κατηγορίες:

  • Πλήρης τραυματισμός του νωτιαίου μυελού περιλαμβάνει ολική απώλεια της κινητικής και αισθητηριακής λειτουργίας κάτω από το επίπεδο του τραυματισμού.
  • Ατελής κάκωση του νωτιαίου μυελού, που περιλαμβάνει κάποιο επίπεδο διατήρησης της κινητικής ή και αισθητικής λειτουργίας κάτω από το επίπεδο του τραυματισμού.

Σε γενικές γραμμές, όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του τραυματισμού και όσο πιο κοντά βρίσκεται στη βάση του κρανίου, τόσο χειρότερες είναι οι επιπλοκές. Οι ατελείς κακώσεις του νωτιαίου μυελού έχουν περισσότερες πιθανότητες επιστροφής στις φυσιολογικές λειτουργίες από ότι οι πλήρεις κακώσεις του νωτιαίου μυελού. Όποιος βιώνει σημαντικό τραύμα στο κεφάλι ή τον αυχένα πρέπει να αξιολογηθεί αμέσως από ιατρικό προσωπικό.

Θεραπεία

Η βλάβη στο νωτιαίο μυελό δεν μπορεί να αντιστραφεί, αλλά οι ερευνητές εργάζονται σε νέες θεραπείες που θα μπορούσαν να προωθήσουν την αναγέννηση των νευρικών κυττάρων ή να βελτιώσουν τη λειτουργία των νεύρων που παραμένουν μετά τον τραυματισμό.

Η θεραπεία επομένως, μπορεί να είναι είτε συντηρητική είτε χειρουργική και είναι ένας τομέας που είναι ιδιαίτερα ευρύς ακόμα και για απλή αναφορά των διαφόρων μεθόδων. Συνήθως όμως απαιτείται χειρουργική επέμβαση του σπονδυλικού τραύματος για την αποκατάσταση σπασμένων ή εξαρθρωμένων σπονδύλων και την ανακούφιση από τη συμπίεση του νωτιαίου μυελού. Η χειρουργική μέθοδος της σπονδυλοδεσίας περιλαμβάνει την τοποθέτηση οστού ή υλικού που μοιάζει με οστό μεταξύ των σπονδύλων και τη στερέωση των σπονδύλων με βίδες, ράβδους ή και πλάκες τιτανίου που συγκρατούν τα οστά μαζί μέχρι να επουλωθούν. Με διεισδυτικούς τραυματισμούς όπως πληγές από πυροβολισμό, μπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθούν χειρουργικά ξένα αντικείμενα.

Σαν βασική αρχή πάντως οφείλουμε να αναφέρουμε ότι ο σκοπός της θεραπείας, είτε αυτή είναι συντηρητική είτε χειρουργική είναι να αποκτήσει ο ασθενής, το συντομότερο δυνατό, όσο μεγαλύτερη κινητικότητα και λειτουργικότητα γίνεται. Ταυτόχρονα στοχεύεται η εξάλειψη ή έστω, μείωση του πόνου.