Διαδερμική Σπονδυλοδεσία – Περιστατικό

Ο ασθενής προσήλθε λόγω εμμένουσας από ετών οσφυαλγίας σταδιακά επιδεινούμενης. Είχε υποβληθεί σε συντηρητική θεραπεία με φαρμακευτική αγωγή, περιορισμό των δραστηριοτήτων του και πολλαπλές συνεδρίες φυσικοθεραπείας. Ο νευροαπεικονιστικός έλεγχος έδειξε εικόνα αστάθειας στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης και ιδιαίτερα στο Ο3-Ο4 επίπεδο (εικόνα 1).

Εικόνα 1. Εικόνα αστάθειας με ευρήματα από τις τελικές πλάκες των σπονδύλων (κίτρινα βέλη) και υπερτροφίας του ωχρού συνδέσμου (κόκκινο βέλος).

Ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου υπεβλήθη σε διαδερμική οπισθοπλάγια σπονδυλοδεσία (εικόνες 2, 3, 4).

Εικόνα 2 – Διεγχειρητική ακτινοσκόπηση (p)
Εικόνα 3 - Διεγχειρητική ακτινοσκόπηση (f)
Εικόνα 4 – Οπισθοπλάγια σπονδυλοδεσία

Ο ασθενής έλαβε την επομένη του χειρουργείου ημέρα εξιτήριο, ελεύθερος συμπτωμάτων.