Ολίσθηση 3ου βαθμού – Περιστατικό

Η ασθενής προσήλθε λόγω εμμένουσας και σταδιακά επιδεινούμενης οσφυαλγίας και ριζιτικών εκδηλώσεων κάτω άκρων (άμφω) κατανομής κυρίως Ο5 ριζών και λιγότερο Ι1. Ο νευροαπεικονιστικός έλεγχος έδειξε σποδυλολίσθηση 3ου βαθμού μεταξύ Ο5 και Ι1 (εικόνα 1, 2).

Εικόνα 1
Εικόνα 2

Η ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου υπεβλήθη σε επέμβαση συνιστάμενη σε πλήρη αποσυμπίεση των νευρικών ριζών και του μηνιγγικού σάκου (εικόνα 3), ανάταξη της σπονδυλολίσθησης και σπονδυλοδεσία 360ο (εικόνα 4).

Εικόνα 3. Πλήρης αποσυμπίεση
Εικόνα 4. Σπονδυλοδεσία όπου φαίνεται και η ανάταξη της ολίσθησης (βέλος)