Ολισθήσεις

Σπονδυλολίσθηση - Συμπτώματα

Σπονδυλολίσθηση: Συμπτώματα & Τρόποι Αντιμετώπισης

Τι είναι η Σπονδυλολίσθηση; Η σπονδυλολίσθηση πρόκειται για μια πάθηση της σπονδυλικής στήλης κατά την οποία, ένας από τους σπονδύλους, τα μέρη που απαρτίζουν την σπονδυλική στήλη, γλιστράει από τη θέση του. Αυτό συμβαίνει λόγω του γεγονότος ότι οι σπόνδυλοι κινούνται πολύ περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε, υπάρχει δηλαδή μία αστάθεια της σπονδυλικής στήλης. Αυτή προκαλεί συνήθως πόνο στη μέση…