Σπονδυλολίσθηση 2ου Βαθμού – Περιστατικό

Η ασθενής προσήλθε λόγω έντονης οσφυοϊσχιαλγίας, σταδιακά επιδεινούμενη, καθώς και μεγάλη αδυναμία κάτω άκρου (ΔΕ) κατανομής Ο3, Ο5 και Ι1 ριζών. Τέλος η ασθενής εμφάνιζε και διαταραχές ούρησης. Ο νευροαπεικονιστικός έλεγχος κατέδειξε σπονδυλολίσθηση 2ου βαθμού μεταξύ Ο3 και Ο4 σπονδύλων καθώς και σημαντική πίεση των νευρικών στοιχείων.

Ολίσθηση
Στένωση

Η ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση συνιστάμενη σε πλήρη απελευθέρωση των νευρικών στοιχείων, πλήρη ανάταξη της σπονδυλολίσθησης και σταθεροποίηση με συνδυασμένη κινητή και σταθερή σπονδυλοδεσία 360ο.

Μετεγχειρητική Ακτινογραφία (Profil)
Μετεγχειρητική Ακτινογραφία (Face)

Η ασθενής άμεσα μετεγχειρητικά είχε πλήρη αποκατάσταση της ούρησης, καθώς και σαφή βελτίωση της δύναμης στο (ΔΕ) κάτω άκρο και ήταν ελεύθερη πόνου.