Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα – Περιστατικό

Ο ασθενής προσήλθε λόγω κατάγματος Α6-Α7 σε όλες τις κολώνες της ΑΜΣΣ, με υπεξάρθρημα του Α6 επί του Α7. Κλινικά είχε έντονη αυχεναλγία καθώς και άλγος και αδυναμία κατανομής Α7 ρίζας (ΑΡ). Από το ιστορικό αναφέρεται αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα καθώς και πτώση από ύψος περίπου 1 μέτρο.

(α) Μαγνητική τομογραφία
(β) Αξονική τομογραφία
(γ) Απλή ακτινογραφία

Μαγνητική τομογραφία (α), αξονική τομογραφία (β) και απλή ακτινογραφία (γ), όπου φαίνεται το κάταγμα, η πίεση των νευρικών στοιχείων (α), καθώς και η πλάγια κάμψη της κεφαλής (γ).

Ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου υποβλήθηκε επιτυχώς σε επέμβαση συνιστάμενη σε πρόσθια προσπέλαση και σπονδυλοδεσία Α6-Α7 με κλωβό και προσπονδυλική πλάκα και στη συνέχεια, στον ίδιο χειρουργικό χρόνο, οπίσθια προσπέλαση και οπισθοπλάγια σπονδυλοδεσία Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Θ1-Θ2.