Όγκος Σπονδυλικής Στήλης – Περιστατικό

Ο ασθενής διεκομίσθη από Παθολογική Κλινική λόγω εμμένουσας έντονης οσφυαλγίας καθώς και παραπάρεσης. Ο νευροαπεικονιστικός έλεγχος έδειξε εξεργασία στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, με συνοδά παθολογικά κατάγματα και έντονα πιεστικά φαινόμενα (Εικόνες 1,2).

Εικόνα 1. Συνοδά παθολογικά κατάγματα
Εικόνα 2. Εξεργασία (βέλος) ασκούσα πιεστικά φαινόμενα

Οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου υπεβλήθη σε επέμβαση συνιστάμενη σε πλήρη αποσυμπίεση των νευρικών στοιχείων (εικόνα 3), κυφοπλαστική των Ο3 και Ο5 σπονδύλων (εικόνα 4) και οπισθοπλάγια σπονδυλοδεσία με διαυχενικές βίδες στους Ο2, Ο3, Ο5 και Ι1 σπονδύλους (εικόνα 5).

Εικόνα 3. Πλήρης αποσυμπίεση των νευρικών στοιχείων
Εικόνα 4. Κυφοπλαστική
Εικόνα 5. Σπονδυλοδεσία

Ο ασθενής, 6 μήνες μετά την επέμβαση βάδιζε μόνος του χωρίς βοήθεια και χωρίς στήριξη, έχοντας πολύ ήπια ενοχλήματα στην περιοχή της κατώτερης θωρακικής μοίρας.