Αστάθεια Σπονδυλικής Στήλης

IMG_3729x

Με τον όρο αστάθεια της σπονδυλικής στήλης, εννοούμε την παθολογική κίνηση ενός σπονδύλου σε σχέση με έναν άλλο. Το κυρίαρχο σύμπτωμα είναι ο πόνος στην περιοχή της αστάθειας, ο οποίος χειροτερεύει στις διάφορες κινήσεις.

Μπορεί να οφείλεται σε διαταραχή των ανατομικών στοιχείων της σπονδυλικής στήλης, όπως για παράδειγμα εκφύλιση του μεσοσπονδυλίου δίσκου, των συνδέσμων μεταξύ των σπονδύλων, την ατροφία των παρασπονδυλικών μυών κλπ., αλλά και σε ιατρογενή αίτια, όπως μετά από μια χειρουργική επέμβαση.

Η θεραπεία περιλαμβάνει αρχικά συντηρητική αγωγή με ελάττωση των δραστηριοτήτων, ανάπαυση, φαρμακευτική αγωγή καθώς και φυσικοθεραπεία. Αν τα παραπάνω δεν έχουν αποτέλεσμα, τότε προχωράμε στην χειρουργική θεραπεία, η οποία έχει σαν σκοπό την σταθεροποίηση των σπονδύλων και την εξάλειψη των παθολογικών κινήσεων της σπονδυλικής στήλης.