Όγκοι Σπονδυλικής Στήλης

IMG_3729x

Μπορούμε να τους κατατάξουμε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με την εντόπισή τους:

1. Εξωσκληρίδιοι: αυτοί που εντοπίζονται στα οστά ή γύρω από τη μήνιγγα (πρωτοπαθείς ή μεταστατικοί).

2. Ενδοσκληρίδιοι-εξωμυελικοί, όπως για παράδειγμα τα μηνιγγιώματα ή τα νευρινώματα

3. Ενδομυελικοί, όπως το αστροκύττωμα και το επενδύμωμα. Τα συμπτώματα ποικίλλουν ανάλογα με την παθολογία και μπορεί να είναι από απλός πόνος μέχρι βαριές νευρολογικές βλάβες. Η θεραπεία τις περισσότερες φορές περιλαμβάνει την χειρουργική αντιμετώπιση (αφαίρεση του όγκου, αποσυμπίεση των νεύρων, στήριξη της σπονδυλικής στήλης), σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία (συνήθως στους μεταστατικούς όγκους).